topbild2.jpg

Vang Vandværk A.m.b.a.

CVR - nummer: 33 22 77 60Kvalitet

 

Kroppen består af cirka 70% vand, så det betyder meget for din sundhed, at det vand du drikker, er rent. Faktisk er vand det vigtigste levnedsmiddel, du indtager.

Resultater af test af vores vand kan ses i den nationale database hos GEUS.
 

klik her  ->  Brug dette link.


Dit drikkevand er godt

Som lovkrav til vandkvaliteten i Danmark er der tre grundlæggende krav til drikkevandet:
Det skal være klart, friskt og rent!

  • Vandet bliver klart, når vandværket filtrerer det

  • Vandet er friskt, når det har en temperatur på cirka 12 grader. Når det kommer fra undergrunden er det 8-9 grader, men temperaturen stiger lidt på vandværket. Ledningsnettet, der er gravet ned i jorden, sikrer at temperaturen ikke stiger yderligere.

  • Det er en selvfølge, at vandet skal være rent, så vi trygt kan drikke vandet fra vandhanen.

Sådan kontrolleres dit drikkevand

Vandværket beslutter på baggrund af en vejledning med minimumskrav fra Miljøstyrelsen, hvor mange stoffer, der skal analyseres for og hvor tit det skal ske.

Prøverne tages og analyseres af et godkendt laboratorium, så vandværket har garanti for, at analyseresultaterne er objektive. Kvalitetskontrollen sker efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.

Hvad analyseres der for

Der analyseres for stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på
vandværket. Derudover undersøger vi for bakterier og miljøfremmede stoffer (for eksempel giftrester, olie, tungmetaller), der kan vise om vandet er forurenet.

I øvrigt omkring vandkvalitet

I Vang Vandværk overholder vi gældende grænseværdier - og endda med ganske fine tal.

Hvis der viser sig problemer med kvaliteten af drikkevandet, vil du straks få besked fra os. Vi giver besked, som det er kutyme for danske offentlige og private vandværker. Nemlig gennem lokal presse (avis, radio, lokal tv) samt efter behov i samarbejde med politiet og andre myndigheder.

Husk at et blandingsbatteri blander dit varme vand med det friske kolde vand. Varmtvandsbeholdere har visse temperaturkrav der anbefales. Der kan under uheldige omstændigheder være bakterier i det varme vand. Lad derfor det kolde vand løbe lidt hvis du bruger blandingsbatteri.
Blandingsbatterier kan også afgive metaller eller andet. Køb et kvalitetsbatteri der er mærket med dansk standard mærke. Lad alligevel vandet løbe nok til at det vand der har stået i blandingsbatteriet ikke er det du drikker!